Handels betingelser

Produktinformation:

Varens særlige egenskaber oplyses på www.wine2us.com. Besvarelse af supplerende oplysninger eller spørgsmål i forlængelse af de eksisterende oplysninger, kan opnås på denne mailadresse til www.wine2us.com via info@wine2us.com, såfremt kunder ønsker det.

Priser:

Ændringer i pris kan forekomme, alt efter dit bestillingstidspunkt. Dette skyldes at priserne er dagspriser og ofte ændres løbende. Såfremt Wine2us.com accepterer din ordre, vil køber blive faktureret den pris, der er gældende på bestillingsdatoen. Alle priser er inkl. moms.

Bestilling:

Ved bestilling af varer fra www.wine2us.com binder køber sig til tilbuddet om at købe varen på de oplyste vilkår og der udgøres dermed ikke en direkte bindende accept. Den bindende aftale træder først i kraft, når aftalen mellem køber og www.wine2us.com er indgået i form af en ordrebekræftelse, hvilket betyder at køber accepterer det afgivne tilbud.

Betaling:

Betaling skal altid ske ved aflevering af varen, hvis varen reserveres skal den betales ved reserverings tidspunktet. Alle vores betalinger går gennem Nets. 

Risikoen for hændelig undergang eller forringelse:

Risikoen ved at bestilte varer går til grunde eller beskadiges, på grund af hændelige forhold overgår først til køber, når varen befinder sig i købers varetægt.

Reklamation:

Reklamation skal ske indenfor rimelig tid efter købers varemodtagelse, hvorefter køber er forpligtet til at undersøge varen hurtigst muligt.

 Ansvarsfraskrivelse og garanti:

www.wine2us.com bringer relevante informationer om andre hjemmesider til dig igennem links. Disse hjemmesider kontrolleres ikke af www.wine2us.com. Derfor kan vi på ingen måde stå til ansvar for deres indhold.

Oplysninger om de bestilte varer fra sådanne hjemmesider indgår ikke i beskrivelsen af de bestilte varer i aftalen mellem køber og www.wine2us.com, varerne opfylder således købers forventninger, såfremt de svarer til Wine2us.com egen beskrivelse.

Som følge af at de bestilte varer leveres for sent, eller indeholder mangler, pålægges sælger intet erstatningsansvar, hvis disse forsinkelser eller mangler skyldes forhold i købers varetægt, som er uden for www.wine2us.com’s kontrol. Dette kan eksempelvis inkluderer krig, oprør, uroligheder, brand, indgreb fra staten, beslaglæggelse, valutarestriktioner, arbejdskonflikter af enhver art, herunder strejke og lockout, eller lignende.

Køber opnår kun de garantier på bestilte varer, som producenten udsteder overfor køber. www.wine2us.com afgiver ikke selvstændig garanti.

 Fortrydelsesret:

Når varen er overdraget og betalt er der ikke nogen fortrydelsesret. Når ordren er lagt og varen ikke er afbestilt mindst 7 dage for leverance pålægges et 25% gebyr for afbestilling. 

Var der er købet med rabat kan ikke returneres. 

Ved events kan afbestilling fortages 4 dage før eventet dog pålægges der en 25 % administrations udgift,  

Hjemmesiden www.wine2us.com drives af firmaet:

Aprismo -  CVR nr: 25795970 

Telefon: +4521614361

 Adresse:  Odinshøjvej 11, 3140 Ålsgårde

Forbehold for ændringer:

Wine2us.com forbeholder sig ret til at ændre og opdatere de regler og betingelser, der er  gældende for denne hjemmeside. Du bedes derfor holde dig opdateret løbende om eventuelle ændringer.

Fortroligheds politik:

Alle data navn og betaling behandles fortroligt og udleveres ikke til andre end wine2us.com, vi har underlagt os de gældende GDPR regler.